Informacje dotyczące przynależności do Stowarzyszenia

  1. Roczna składka  członkowska w wys.  100 zł ,  płatna do dnia 31. marca każdego roku,na rach. MSSR-IPA.   
  2. Wpisowe  w wys. 50 zł płatne przy wstępowaniu do MSSR-IPA – 50 zł, na rach. MSSR-IPA  (wpisowe zawiera koszt wydania legitymacji)
  3. Dobrowolne wpłaty/darowizny na cele statutowe MSSR-IPA – mile widziane.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W sprawach deklaracji prosimy o kontakt mailowy