Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Ratowniczych – International Paramedic Association  to organizacja zrzeszająca pasjonatów i zawodowców, którym nie jest obojętne zdrowie i życie innych.

Organizacja nasza powstała z myślą o konsolidacji środowiska osób profesjonalnie zajmujących się ratowaniem zagrożonego życia ludzkiego. Pracownicy systemów ochrony zdrowia są w większości cichymi bohaterami wielu krytycznych zdarzeń. A przecież sami, w tych zdarzeniach uczestnicząc, poświęcają swoje umiejętności, wiedzę, doświadczenie, często z narażeniem własnego zdrowia i życia.  

Stowarzyszenie stawia sobie za cel wspieranie ludzi ratownictwa w trudnych chwilach, ale też w życiu codziennym, pracy, podwyższaniu kwalifikacji i rozwoju zawodowym.

Chcemy pomagać i organizować wymianę międzynarodową zarówno kulturalno-turystyczną, jak i zawodową z koleżankami i kolegami z całego Świata.

Wymiana międzynarodowa, organizacja praktyk oraz konferencji – to jedne z propozycji doskonalenia medyków z różnych krajów niezależnie od lokalnych sytuacji gospodarczych czy politycznych.

Stowarzyszenie ma na celu również wsparcie dla osób związanych z ratownictwem, a także dla ich Rodzin. Chcemy wspierać Rodziny ratowników poszkodowanych w wypadkach, w których ucierpieli niosąc pomoc potrzebującym.

Integracja społeczności medycznej to nie tylko wyjazdy na sympozja, ale również możliwość spędzania wolnego czasu w gronie najbliższych przy jednoczesnej edukacji w zakresie czynności ratunkowych. W  tym celu planujemy również organizację ośrodków „Medic-House”, do których dostęp mieliby wszyscy Członkowie Stowarzyszenia.

Intrenational Paramedic Association stawia również bardzo silny nacisk na edukację w bezpieczeństwie. Pogadanki z najmłodszymi o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o potencjalnych zagrożeniach w życiu codziennym, w szkole, na wakacjach oraz zbliżenie do służb ratunkowych – to ważne aspekty działalności społecznej. Bezpieczeństwo to wiele czynników – prewencja przede wszystkim.

Stowarzyszenie będzie wywierało wpływy na decydentów w zakresie zmian obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wodnym, zasad pierwszej pomocy oraz ustaw regulujących systemy ratownictwa medycznego i obrony cywilnej. Wiemy, że część zapisów w rozporządzeniach i ustawach nie spełnia swoich zadań i nie zapewnia bezpieczeństwa Obywatelom. Wspólnie możemy to zmienić.

Zapraszamy do przyłączania się do Organizacji!